BYGGER INSPIRERANDE UTRYMMEN OCH FRAKTAR DET OMÖJLIGA

Vi är ett nystartat företag inom bygg och entreprenadbranschen som innehar specialkompetens i tunga flytt.
Vi utför även byggarbeten allt från liten reparation till fullskaliga byggentreprenade

Specialtransporter

Variationen på godset och olikheterna i förutsättningarna är extremt stora när det kommer till Specialtransport. Varje uppdrag kräver noggranna förberedelser, speciella tillstånd och särskilda anpassningar.

På E.L Bygg och Transport ser vi till att allt från krandelar och pumphus till kompletta Attefallshus kommer fram i rätt tid och i rätt skick. Vi har lång erfarenhet av branschen och vet vad som krävs för att hantera specialtransporter. Med en bred och väl anpassad fordonspark löser vi säkra specialtransporter inom hela Sverige.

Specialtransporter av olika slag

Med stor kompetens och en bred fordonspark är vi väl rustade för specialtransporter av olika slag. Vi transporterar dagligen krandelar, rör, bryggor, trummor, pumphus, balkar, takstolar, järnställningar och transformatorer runt om i landet. Vi ordnar dessutom med både tillstånd, följebil och VTL när detta behövs.

Specialtransport av Attefallshus

Att flytta hus är inte helt okomplicerat. Det kräver både rätt utrustning, kompetens och erfarenhet vilket vi har gott om. Med våra låglastade trailrar transporterar vi Attefallshus runtom i hela Sverige. Vi ordnar dessutom med både tillstånd och följebil om detta behövs.

Hjälp vid lastning och lossning

Våra chaufförer ser inte bara till att godset transporteras tryggt och säkert hela resan. De hjälper även till i samband med lastning såväl som lossning vid samtliga transporter. Våra kunder och chaufförer kan alltid nå oss dygnet runt om något oförutsett skulle inträffa.

  • E.L Bygg och Transports affärsidé är att vi skall kunna hjälpa våra kunder med bygget eller måleriet, från tanke till färdigt resultat.
  • Vi har under de senaste åren jobbat fram ett pålitligt koncept inom  E.L Bygg och Transport
  •  E.L Bygg och Transport kompetens och ett mycket bra kunnande.
  • Vi klarar i stort sett alla uppgifter inom bygg, anläggning och måleri.
  • En av våra styrkor är att vi kan planera och hålla i hela jobbet från början till slut.
  • Det gör att vi får en bra överblick och planering vilket gynnar dig som beställare.
  • Ni behöver bara ha en kontaktperson inom vårt företag.
  • Alla ev. kontakter med underentreprenörer sköts av vår personal.
  • Vi jobbar mot både privatpersoner samt större och mindre företag
  • Vårt koncept är att vi utför totalentreprenad men vi kan också vara med och utföra alla sorters entreprenader.

Företaget leds av Emil Längqvist

r

VI UTFÖR ARBETEN OCH TRANSPORTER I HELA NORDEN

FÅ EN GRATIS OFFERT